הצהרת נגישות


שנה את גודל הגופן (הגדלה/הקטנה)
גווני אפור
ניגודיות הפוכה
ניגודיות גבוהה
רקע בהיר
הדגשת קישורים
פונט קריא
קישור לדפי מפת אתר / משוב / עזרה
תכונה נגישות:

אפשר דילוג לתוכן
הוסף מיקוד מתאר עבור אלמנטים הניתנים למיקוד
הסר את תכונת היעד מקישורים
הוסף ציון תפקיד דרך לכל הקישורים
התאמה אישית להתאמת סגנון